Orman Genel Müdürlüğü Elazığ'da personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü Elazığ'da 3 sözleşmeli Orman Mühendisi alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 249 sözleşmeli Orman Mühendisi alımı yapacak.

PAYLAŞ
Elazığ Detay Haber - Muhammed Fatih Akarsu

Orman Genel Müdürlüğü’nün alım yapacağı 249 kadronun illere göre dağılımı da resmi gazetede yayımlandı.
Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü Elazığ’da 3 sözleşmeli Orman Mühendisi alımı yapacak.

Adaylar başvurularını 15 Ocak 2023 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapabilecek.

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN