Orman Genel Müdürlüğü Elazığ'da mühendis alımı yapacak 

Orman Genel Müdürlüğü Elazığ'da 6 sözleşmeli mühendis alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 109 sözleşmeli personel alımı yapacak.  

PAYLAŞ
Elazığ Detay Haber - Gülşah Altaş

Orman Genel Müdürlüğü’nün alım yapacağı 109 kadronun illere göre dağılımı da Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü Elazığ’da 2 Harita Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 1 Elektronik Mühendisi olmak üzere toplamda 6 Mühendis alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. 

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 

c) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN