HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban '2034 Baskil' projesini açıkladı 

2023 Türkiye, 2034 Elazığ sloganıyla Elazığ'ın Kurtuluş Planı hazırlayan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, 2034 Baskil projesini kamuoyu ile paylaştı.

PAYLAŞ
Elazığ Detay Haber - Muhammed Fatih Akarsu

“2023 Türkiye, 2034 Elazığ” sloganıyla Elazığ’ın Kurtuluş Planı çerçevesinde projelerini paylaşmaya devam eden HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bu hafta da 2034 Baskil isimli projelerini paylaştı. Elazığ’ın kuruluşunun 200’ncü yılına tekabül eden 2034 yılı için daha farklı ve daha gelişip kalkınmış bir Elazığ için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çoban, 10 sektörde Elazığ’ı nasıl kalkındıracaklarına dair her hafta bir proje dosyasını kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. 10 sektörde Elazığ isimli çalışmalarında her hafta bir İlçeyi de projelendirdiklerini ifade eden Hazarsam Başkanı Çoban, Palu ve Ağın ile ilgili çalışmalarının ardından bu hafta da Baskil ile ilgili proje dosyalarını basın aracılığıyla kamuoyunun ve kamu yöneticileri ile birlikte şehir dinamiklerinin dikkatlerine sunduklarını söyledi. 

ÇOBAN: ÇEVRE DÜZENİ PLANININ HEDEF YILI OLAN 2040 YILINA KADAR NÜFUS PROJEKSİYONLARI DA YAPILMIŞTI 

Diğer ilçelerde olduğu gibi Baskil İlçesinde de değerlendirildiği takdirde şehrin her türlü kalkınmasına katkı sunacak zenginlikler ve fırsatlar olduğuna vurgu yapan Başkan Çoban Baskil dosyası ile alakalı; “Daha önce Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan ve halen yürürlükte olan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında çevre düzeni planının hedef yılı olan 2040 yılına kadar nüfus projeksiyonları da yapılmıştı” dedi. 

ÇOBAN: BU KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE YER ALMIŞ, NÜFUS HESAPLAMALARI YAPILMIŞTI 

İlçelerin nüfusları da aynı şekilde, nüfus projeksiyonları en küçük kareler, bileşik faiz ve aritmetik yöntem sonucu elde edilmiş ve bu üç yöntemin ortalaması alınarak ortalama projeksiyon ilçe nüfus sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti. Diyen Çoban “2040 yılı projeksiyon nüfuslar elde edilirken, 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus hareketliliklerinin ortalamalarını almış ve genel bir ortalama bularak 2040 yılı tahmini nüfus artışına bu şekilde ulaşmıştı. İlçelerin büyüme ortalaması bulunan değeri ve tahmini 2040 öngörüsü planda bu kriterler çerçevesinde yer almış, nüfus hesaplamaları yapılmıştı” şeklinde konuştu. 

ÇOBAN: GÜÇ BİRLİĞİ İLE MÜCADELE ETMELİYİZ 

Daha önce, 2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiği görülecektir. Diyen HAZARSAM Başkanı Çoban, “2040 Planına, 2034 Yılı BASKİL’İN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmeliyiz.” Diyerek “Baskil ilçemizin küçülmesine, köylerin boşalmasına, gelecekte göç vererek nüfusun azalmasına müsaade edemeyiz ve Baskil’in geleceğini belirlemek, Baskil’in Kurtuluş Planını birlikte hayata geçirmek için elbirliği, güç birliği ile mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

BASKİL’İN KURTULUŞ PLANI 

Tarihsel Bir Yerleşim Merkezi Olarak Baskil Hakkında Genel Bilgiler Elazığ iline bağlı bulunan Baskil ilçesi, doğusunda Elazığ, güneydoğusunda Sivrice ilçesi, güneyinde Kale ve Doğanyol ilçeleri, batısında Karakaya Baraj Gölü ve Malatya ili Arguvan ilçesi, kuzeyinde Keban ilçesi ile çevrili olan, düz ve geniş bir alana kurulmuş, etrafı dağlarla çevrili bir yerleşim yeridir. Denizden yüksekliği (rakımı) 1240 m Olan Baskil, Elazığ’a yaklaşık 40 km uzaklıktadır ve yüzölçümü 1525 km2’dir. İlçenin en yüksek dağı Hasan dağı olup, ortalama yüksekliği 1950 m’dir. İlçenin diğer dağları ise doğuda Bulutlu dağları, kuzeyde Piran dağları, güneyinde Harabakayış dağları, ilçenin orta kısmındaki Selil dağı ile Aydınlar-Emirhan köyü güneyinde yer alan Seher dağıdır. Bölgede iki önemli ova yer almaktadır. Kıyı ovaları ise bugün Karakaya Baraj Gölü altında kalmış olduğu için çok sınırlı bir alanda gözükmektedir. İlçede bulunan bütün akarsular Fırat nehrine (Karakaya Baraj Gölü) dolayısıyla Basra Körfezi’ne dökülmektedir. İlçenin en önemli akarsuları Geli Çayı, Sığdır Çayı ve Büyük Çay’dır. Bu akarsular ile bazı küçük dereler ya da dönemlik akarsular ilçenin kuzeybatı, batı ve güney sınırını oluşturan Fırat nehrinin yatağına yerleşmiş bulunan Karakaya Baraj Gölü’ne farklı yönlerden ve yerlerden dökülmektedir. Baskil ilçesi bulunduğu coğrafi konum itibariyle karasal iklimin özelliklerini taşımaktadır. Karasal iklimin yanında çevre koşullarının etkisi ile Akdeniz ikliminin etkilediği bir geçiş alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu alanın içinde bulunması yörenin kendine özgü karakteristik bir iklim yapısının oluşmasına neden olmuştur. Nemli ve ılık havanın yörede karasal iklimin etkisini biraz olsun kırarak, yörede nar, incir, çilek gibi ılık ve nemli havayı seven ürünlerin yetişme imkanı bulmasına neden olmuştur. Baskil ilçesinin önemi geçmişten beri süregelmiştir. Çünkü Baskil ilçesinin batı sınırında Fırat nehri bulunmaktadır. Baskil ilçesi stratejik açıdan geçmişte Türk göçlerinin uğrak ve konaklama yeri olmuştur. Türk göçlerinde nehir batı yönüne akmakta sonrasında güneydoğuya dönmektedir. Bunun için batıya giden göçmenler bu nehirden geçmek zorunda kalmışlardır. Bu bilgilere yapılan kazılar sonucunda ulaşılmıştır. 

Yörenin Asurlar, Urartular, Persler, Makedonya’lılar, Romalılar ve Bizanslılar tarafından hakimiyet altında tutulan stratejik bir konumda yer olduğu bilinmektedir. Baskil’e bağlı Caferhöyük, Değirmentepe, Şemsiyetepe, İmamoğlu, Pirot, Köşkerbaba, İmikuşağı gibi höyüklerde yapılan kazı çalışmalarında, en eski Neolotik çağdan itibaren sırasıyla Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izler tespit edilmiş ve bir yerleşim yeri olduğu gözlemlenmiştir. Selçukluların Anadolu’ya girmesi ile birlikte, Baskil Artuklu Beyliği’nin eline geçmiş, Anadolu Selçuklu Devleti’nin elindeyken 1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in doğu seferine çıkmasıyla birlikte, bölge Osmanlı Devleti’nin eline geçiştir. Baskil ilçe sınırları içerisinde bulunan tescilli ve tescilsiz bazı tabiat ve kültür varlıkları şu şekilde sıralanabilir: 1. Kızıluşağı Köyü, Höyük ve Katırhan Harabeleri. 2. Aşağıkuluşağı Köyü, Kale. 3. Suyatağı Köyü, Işıklar mezrası Mar Ahron Manastırı. 4. Alagören Köyü, Türbe Mescit, Kitabe. 5. Habipuşağı Köyü, Hamam. 6. Tabanbükü Köyü, Şemsiyetepe Ören Yeri, Mescit ve Mezarlıklar. 7. Bilaluşağı Köyü Tarhi Mezarlıklar. 8. Akkuş Köyü, Körpınar Höyüğü. 9. Topaluşağı Köyü, Geli Mezrası, Tomisa (Kömürhan) Kalesi. 10. Keban Boğazı (Fırat Vadisi), Karaleylek Kanyonu. 11. Saklıkapı Kanyonu, Akuşağı Köyü. 12. Türbe ve Ziyaretler. İlçedeki tarihi eserlerin çoğu Keban baraj gölü suları altında kalmıştır. 

Keban Baraj Gölü altında kalan tarihi eserler ise şunlardır: Katırhan:Kızıluşağı köyündedir. İlk Tunç Çağına ait kalıntılara rastlanmıştır. Urartu Kaya Kitabesi: Çivi yazısı ile kayalara yazılmış bu taş kitabe Urartu Krallarından II. Sardur'a aittir. "Yazılı Kaya" olarak bilinen bu yazıt Karakaya Barajı sahasında kalmıştır. Muşar Dağı Kilisesi: Suyatağı (Arapuşağı) Köyü mevkiindedir. Bizans dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Şeyh Hasan Türbesi ve Mescidi: Baskil'in 3 km kuzeyinde Doğancık köyünde bulunan Hasan Baba Türbesi ve Mescidi'nin tarihi ve sanatsal değeri yanlış onarım sonucunda ortadan kalkmıştır. Türbenin giriş kapısı oldukça küçüktür, mescit özelliği de taşımaktadır. Ahmet Yesevi Türbesi ve Mezarlığı: Selçuklu mimari üslubundandırlar. Köyün en eski mezarlığıdır. Mezarlığın ortasında Ahmet Yesevi ve onun soyundan gelen Derviş Ali’ye ait yan yana kare planlı iki türbe bulunmaktadır. Mezar taşında Hz. Ali oğlu Celal Abbas neslinden “Horasanlı Hoca Ahmet Yesevi” yazısı bulunmaktadır. Barsıkkale: Arapuşağı köyü mevkiinde bulunan kalenin Tunç Devrinde yapıldığı sanılmaktadır. 

Teslim Abdal Türbesi ve Mezarlığı: Tabanbükü Köyü, Karakaya Barajı göl alanındadır. 18. yüzyıl Osmanlı dönemine aittir. 1926 yılında ilçe olan Baskil, Harput’a bağlı bir belediye olarak Cumhuriyet dönemine kadar yönetilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra Baskil, 1926 yılında 877 sayılı yasa ile yapılan idari düzenlemeler çerçevesinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. Baskil ilçesi merkezi 1928 yılında Nazaruşağı’na, 1929 yılında Şevkat mahallesine, 1933 yılında yeniden Baskil mahallesine ve son olarak yeniden şimdiki yerine taşınarak Baskil İlçesi meydana gelmiştir. Baskil ilçesi 6 mahalleden oluşmaktadır ve bu mahalleler, Canbeyler, Cumhuriyet, Eskibaskil, Mustafa Demirel, Odabaşı ve Şefkat’tir, Baskil ilçesine bağlı 62 köy, 203 mezra vardır. 1987 yılında inşası tamamlanan Karakaya barajına komşu 118 km. sahil şeridine sahiptir. Karakaya barajı yapımı esnasında su altında kalmış bazı köyler daha sonra kıyı kenarında tekrar kurulmuştur. İlçede yeterli su kaynaklarının bulunması ve verimli toprak yapısına sahip olmasından ötürü geçmişten günümüze kadar Baskil aktif bir yerleşim yeri olmuştur.  Bugün, ilçe ile bucaklar arasında karayolu ulaşımı açısından büyük bir problem yoktur. 

Ayrıca Malatya ile karayolu dışında Karakaya Barajı üzerinden feribotla, demiryolu ile de ulaşım sağlanmaktadır. Malatya’ya olan uzaklık 80 km’dir. Bütün köylerinde telefon ve elektrik mevcuttur. Sosyo-Ekonomik Durum ve Demografik Yapı İlçenin sosyal ve ekonomik yapısı incelendiği zaman ekonomi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım anlamında kayısı, buğday, arpa, üzüm, elma, armut ve ayçiçeği yetiştirilir. İlçenin %65’i çiftçilik ile geçimini sağlamaktadır. İlçede hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Geniş alanların bulunması, küçükbaş ve ahırlarda büyükbaş hayvancılığı yaygındır. İlçede tarım ve hayvancılığın fazla olduğunun kanıtı, Ziraat Odasına kayıtlı olan 5120 kişi bunun açık bir göstergesidir. Baskil’de sürdürülen ekonomik faaliyetlerden en önemlisi tarımsal faaliyetlerdir. İlçenin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olduğu için nüfusun çoğunluğu geçimini bu faaliyetle sağlamaktadır. Toplam tarım alanlarının %90’ında kuru tarım yapılmaktadır. Toplam tarım alanlarının %10’unda sulu tarım yapılmaktadır. Sulu tarım arazilerinde buğday, fasülye, şeker pancarı, sebze, kavun ve karpuz yetiştirilmektedir.

Ayrıca sulu tarım tarlaları genellikle akarsu ve kaynak sular ile sulanmaktadır. İlçenin en önemli geçim kaynağı kayısı yetiştiriciliğidir. Kuru kayısının Coğrafi Tescil Belgesi aldığı Dünya’nın en kaliteli kayısılarının çıktığı Elazığ Baskil bölgesinde yer almaktadır. İlçede bahçe tarımı olarak yapılan kayısı yetiştiriciliği, özellikle Karakaya Baraj Gölü sahilinde bulunan köylerde, havanın biraz daha ılıman olduğu yerlerde kayısı hasılatı açısından ülkemizin en önemli kaynak yerlerinden biridir. İlçenin sahil kıyısında bulunan köylerinde, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yanında seracılık da yapılmaktadır. Özellikle Bilaluşağı, Çiğdemli, Kumlutarla, Gemici ve diğer bazı köylerde karpuz ve kavun hasadı da yapılmaktadır. Baskil ilçesinin kültürel geleneği geniş bir yelpazeye benzer. Özellikle yöresel yemekler konusunda zengin bir mutfağı vardır. Bu mutfak içerisinde en değerlilerinden bazıları Ayranlı keşkek, bastık kavurma, Gömme, İçli köfte, Işkınlı mıhlamadır. 

Bu yöresel yemeklerin ve Baskil yöresinin kültürel mirasının zamanımız sosyal yaşamı içerisinde yok olup gitmesini önlemek için kültürel ve sosyal faaliyetlerin yoğun olduğu projelerin desteklenmesi gerekmektedir. Yöre halkı kadınlarının kendi elleri ile ilmik ilmik ördüğü yazmaların, dantellerin ve yöremize ait yemeklerin kadın gruplarının katılımı ile oluşturulacak kooperatifler vasıtası ile ilçe sınırından çıkarak ticaret hayatına katılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu projelere destek vererek yapılacak faaliyetler hem üretim hem de tanıtım için çok önem teşkil eder. İlçe halk eğitim kurumlarında ilçe kadınlarının bu yönde çalışmaları olmakta ama destek yetersizliğinden geniş kitlelere ulaşamamaktadır. Bu projelerin sonuçlarının alınmasında fuar etkinliklerine katılma ve festivallerin büyük bir etkisi vardır. Arazilerin düzlüğü ve tarıma elverişli olması, modern tarımın kolaylıkla yapılmasını sağlamıştır. 

Değişen iklim şartları sulama anlamında sıkıntılara neden olmuştur. Bu tür sıkıntıların çözümü için de yapılan ve yapımı devam eden sulama göletleri ile çözüme kavuşacağı düşüncesi vardır. İklim yapısına uygun olarak daha çok arpa ve buğday ekimi yapılmaktadır. Ancak zamanla ürün çeşitliliğinde artış meydana gelmiştir. Nohut, fasulye, mısır, karpuz, kavun, gibi ürünlerin de üretimi yaygınlaşmıştır. 1996 yılında ilçede Kayısı Entegre Tesisi, İl Özel İdare Müdürlüğü’nce kurulmuş olup, işletmeciliği Tarım Kayısı Kooperatifi’ne verilmiştir. Ancak ilerleyen zamanlarda bu tesis kapatılmıştır. 2018 yılında Baskay Kuru Kayısı Entegre Tesisi kurularak kayısıya gereken önemi tekrar vererek yöresel ürünleri işleme ve paketleme konusunda çalışmaktadır. Yörede endüstri anlamında kendinden söz ettiren doğal ve yöreye has bir çizgide faaliyet gösteren Baskil Bulguru, yörede doğal olarak üretilen buğday tohumlarının kullanılması ile fabrikada eski usullerle, ateşte kaynatılıp güneşte doğal olarak kurutulup taş değirmenlerde öğütülerek üretimi yapılmakta, yörede endüstri anlamında kendinden söz ettirmektedir. 

Baskil ilçesinin coğrafi konum itibariyle doğal geçiş yollarının üzerinde olması ve çevresindeki Fırat nehrinin tarım ve yerleşme açısından katmış olduğu avantajlar sayesinde, nüfusu devamlı artmıştır. Ancak bu özelliklerin ilçenin tamamında bulunmadığından, ilçe nüfusu eşit olarak dağılmamıştır. Yerleşme açısından nüfusun fazla olduğu alanlar daha çok işlek yol güzergahları, ovalar ve alçak platolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Engebeli yüksek dağlık alanlar ise nüfusun az olduğu yerlerdir Türkiye’nin en uzun demir yolu köprüsü olan İsmet Paşa Demiryolu köprüsü Malatya ve Baskil’i birbirine bağlamaktadır. Bu köprü Malatya’ya bağlı Battalgazi ilçesi tren istasyonu ile Baskil Kuşsarayı tren istasyonu arasında olup, köprünün uzunluğu 3200 metredir.Kömürhan köprüsü; Malatya ve Elazığ’ı birbirine bağlayan Kömürhan boğazı üzerine yapılmıştır. Bu köprü 1937 yılında yapılmış olup günümüze kadar üç defa yeniden inşa edilmiş olup sonuncusu 02.01.2021 tarihinde ulaşıma açılmıştır. Baskil’in en son güncellenen nüfusu 12.100 kişidir. 2018’de ilçe nüfusu 20.505 iken, bu sayı 2019’da 13,764’e, 2020’de 12.508’e ve en son 2021 yılında ise 2.100’e kadar gerilemiştir.  İlçede bulunan nüfusun %50,28’i erkek, %49,72’si kadınlardan oluşmaktadır.

Çevre Şehircilik Bakanlığı 2040 yılı Çevre Düzeni Planına göre, Baskil ilçesi toplam, kentsel ve kırsal nüfus projeksiyonlarının 2040 yılı için hesaplanan ortalamaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla, Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarının 2022 yılı sonuçlarına göre, Baskil ilçemiz, gelişmişlik sıralamasında 973 ilçe içerisinde 788. sıradadır. Daha öne Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan ve halen yürürlükte olan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında çevre düzeni planının hedef yılı olan 2040 yılına kadar nüfus projeksiyonları da yapılmıştı. İlçelerin nüfusları da aynı şekilde, nüfus projeksiyonları en küçük kareler, bileşik faiz ve aritmetik yöntem sonucu elde edilmiş ve bu üç yöntemin ortalaması alınarak ortalama projeksiyon ilçe nüfus sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti. 

2040 yılı projeksiyon nüfuslar elde edilirken, 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus hareketliliklerinin ortalamalarını almış ve genel bir ortalama bularak 2040 yılı tahmini nüfus artışına bu şekilde ulaşmıştı. İlçelerin büyüme ortalaması bulunan değeri ve tahmini 2040 öngörüsü planda bu kriterler çerçevesinde yer almış, nüfus hesaplamaları yapılmıştı. Daha önce, 2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiği görülecektir. 2040 Planına, 2034 Yılı BASKİL’İN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmeliyiz. Baskil ilçemizin küçülmesine, köylerin boşalmasına, gelecekte göç vererek nüfusun azalmasına müsaade edemeyiz ve Baskil’in geleceğini belirlemek, Baskil’in Kurtuluş Planını birlikte hayata geçirmek için elbirliği, güç birliği ile mücadele etmeliyiz. Baskil’in Güçlü Yönleri Bulunduğu coğrafyaya göre ikliminin ılıman ve tarıma daha uygun olması. Verimli toprakları ve ılıman iklim özelliklerinden dolayı,tarım faaliyetlerinin çeşitliliği, aynı dönem içerisinde birden çok ürün hasadının yapılabilmesi. 

Organik tarım,örtüaltı tarım ve modern tarımyöntemlerinin bilinmesi vebu bölgelerdeki yöre halkının örtüaltı tarım için gönüllü ve eğitimli olması. İlçede turizm açısından büyük bir potansiyel oluşturabilecek Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonlarının olması ve tanıtım için faaliyetlerinin yoğun olması. İlçeninmera hayvancılığı, büyükbaş hayvancılık, kanatlı yetiştiriciliği, arıcılık gibi hayvancılık faaliyetleri için yeterli potansiyele sahip olması. Kayısı Entegre Tesisininfaaliyete geçmesi sonrası markalaşma faaliyetlerinin yoğunlaşması beklentisi. Yereldeki paydaşlar arasında güven ilişkilerinin gelişmişolması ve yöre halkıyla sağlam temelde kurulmuş güven duygusuna sahip olunması. İlçenin yetişmiş iş insanları ve girişimcileri tarafından bölge ekonomisine değer katan yatırımların olması (Seza Çimento, Baskay Kayısı Fabrikası gibi.). Baskil Halk Eğitim Merkezinin meslekedinmeye dayalı eğitimler düzenlemesi. İlçede kayısı üretim potansiyelinin çok yüksek olması İlçede alabalık üretimi yapan 14 alabalık firmasının varlığı Doğal, kültürel ve tarihi alanlar ile mistik bölgelerin varlığı İlçede coğrafi işaretli ürünlerin (bulunması Baskil kayısısı, Baskil Bulguru). İlçede tarımsal açıdan önemli olan Kayısı BirliğiKooperatifi ve Ziraat odaları gibi kuruluşların bulunması. Su ürünleri alanında deneyimli ve kalifiye personelin yetqerince bulunması. Zaman içerisinde özellikle kafes balıkçılığı konusunda bilgi birikimine sahip olunması Proje geliştirmeye açık bir ortamın bulunması. Tarım Sektör En eski yerleşim yerlerinden biri olması. Tarihi ve doğal dokusu. Kültürel ve tarihsel değerler bakımından Fırat Havzasının en güçlü kültür merkezlerinden biri olması. 
Okuryazarlık oranının yüksek olması. Misafirperver insanlarının olması. Nitelikli tarım arazisine sahip olması ve geliştirilmeye müsait olması.  Özellikle ekonomik olarak sulanabilir alanların artırılması, bitkisel üretim açısında hem çeşitlilik hem de miktar bağlamında önemli gelişmelerin yaşanmasına müsait olması. Bitkisel üretim açısından ilçe daha yüksek katma değer üretme bağlamında meyveciliğin gelişimine müsait bir iklim ve coğrafyaya sahip olması. Tahıl ve sebze üretimi noktasında da aynı avantajlara sahip olmakla birlikte, özellikle meyvecilik noktasında önemli fırsatların olması. Hayvansal üretim açısından önemli avantajlara sahip olması Özellikle sulama projelerinin aktif bir şekilde hayata geçirilmesi mümkün olduğunda, sulak alanların artmasına paralel olarak kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmının bu alanlardan sağlanabilmesinin mümkün olması. Kanatlı hayvan varlığı ve mevcut işletmelerin bu alanda en modern üretimi yapabilecek kapasitede olması, Su havzalarının genişliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli avantajlarının olması. İlçede hayvansal üretim için uygun ekolojik koşulların varlığı. İlçenin birçok karayolu ve demiryolu ulaşım olanaklarına sahip olması, Hayvancılık sektöründeki yatırımlar için sağlanan devlet destekleri  Organik hayvancılık için elverişli oluşu. Huzurlu ve güvenli ortamın olması. Hayvan yetiştiriciliğine yöre halkının ilgisi. İlçede yetiştirilen bitkisel üretimlerin (kayısı, üzüm, badem) yöreye has tür ve çeşitler olması, geniş doğal yetişme alanlarının bulunması. Potansiyel sulanabilir tarım arazisi varlığının olması. Tarımsal girdi kullanımının az olduğu kirlilik probleminin olmadığı organik üretimlerin yapılabileceği arazi varlığı. İlçeye ait geniş mera alanlarının olması. Hayvan beslenmesinde kaba yem üretimini destekleyecek sulanabilir arazi varlığı, Eko-turizm türlerinin gelişmesine uygun yapısı. İklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevreye sahip olması. Baskil’in Zayıf Yönleri Verimli tarımsal alanların imara açılarak parçalanması ve bölünmesi. Yaygın geniş arazilerde tarımsal faaliyetlerin azlığı. Hayvancılık sektöründe sadece büyük işletmelerde verimli ırklar kullanılırken,küçük işletmemelerin yoğun verimsiz hayvanlar ve geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapması. Üreticilerin tarım sigortası hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve muhtemel zirai doz zararlarından olumsuz etkilenmesi. Seracılık gibi farklı üretim ve faaliyetinin yaygın olmayışı. Katma değerli ürünlerin üretimi için ekipman ve tesis eksikliği. Konaklamaimkanı ve sosyal mekan eksikliği. Küçük çiftçilerin hibe desteklerden yararlanamaması. İstihdam alanlarının azlığı. 

Ağ kafeslerde balıkçılık yapan işletmelerin yol, su ve elektrik gibi alt yapı eksikliği olması, Baraj gölünde su kodunun mevsimsel olarak düşmesi, ağ kafeslerde balıkçılık yapan işletmeleri olumsuz etkilemesi, Balık stoklarının tam olarak bilinmemesi, kooperatif sahaları kiraya verilirken sorunlara neden olması, İhracatın verimli şekilde yapılamıyor olması Küçük ve büyük üreticiler arasında yaşanan haksız rekabet. Turizm merkezi potansiyeli olmasına rağmen bunu tamamlayıcı yeterince tesisin bulunmaması, İçme ve kullanma suyu yetersizliği, tarım arazilerinin ihtiyacı olan sulama suyunun sağlanamaması. Definecilik faaliyetleri sebebiyle tarihi dokunun yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta oluşu. Medeniyet miraslarının restorasyon çalışmalarının eksik veya yetersiz yapılması. Bölgenin tanıtımının yeterince yapılamaması (dergi, gazete, fotoğraf sergileri, tanıtıcı minyatür model) Yöresel ürünlerin ve el emeği eserlerin satışlarının yapılacağı ticarethanelerin eksik olması… Kültür varlıklarının korunması ve turizm konusunda halkın yeterli bilinç seviyesinde olmaması. Kültür ve tanıtım için finans kaynaklarının yetersiz oluşu. Baskil’in gelecek turistlerin kalabilecekleri, gezip görebilecekleri ve alış veriş yapabilecekleri geleneksel yerlerin oluşturulmaması. Ekimi yaygın olmayan aromatik bitki türlerine yatırım yapmaya çekinilmesi. Baskil’deki Kamu Kurum Kuruluş, STK ve ilçenin geleceğine yön verecek olanların İlçenin geleceği konusunda; İlçe Envanterine Sahip Olmayışı, İlçedeki çeşitli sektörlerde Fizibilite Raporlarının Olmayışı, İlçenin Kısa orta Uzun Vadeli Planlara Sahip Olmayışı, Günübirlik Politikalarla İdare Edilişi, Tanıtım Eksikliği, Kurumlar Arasında Koordinasyon eksikliği, Tarımsal arazilerin parçalı yapısı. Çok fazla parçalanmış yapıda olan küçük aile işletmelerin çoğunlukta olması. 

Tarım arazilerinde yeteri kadar sulama yapılamaması. AR-GE yetersizliği. Tarım arazilerinde işletme büyüklüğünün küçük ve parçalı olması ve artan maliyetler nedeniyle üretim dışında kalmaları. Çiftçilerin öz sermaye yetersizliği, artan girdi maliyetleri sonucu yetersiz kullanımları nedeniyle verim düşüklüğü ve gelir azlığı. Örgütlenme eğiliminin zayıf olması. Kırsal kesimdeki çiftçilerin eğitim seviyesinin düşük olması. Tarımsal ürünleri işleyecek tarımsal sanayi alt yapısının yetersiz olması. Çiftçilerin alternatif üretimlere ihtiyatlı yaklaşmaları. Üreticilerin artan maliyetler bağlamında pazarlama problemleri ve ürettiklerinin karşılığını alamamaları. Tarihi, kültürel ve doğal değerlerle ilgili yerel halkın turizm bilincinin yeterli düzeyde olmaması, Turizm tanıtım ve pazarlama konularında yetersizliklerin olması, Turistin aradığı kalitede mal ve hizmet sunabilecek işletmelerin yeterli düzeyde olmaması ve var olanların pazarlama gücünün zayıf olması, Halkın turizme karşı bilinçlendirilmemesine bağlı olarak turistlerle yaşanan iletişim sorunları, Kültürel ve sportif aktiviteler için alt-yapı yetersizliği. İlçemizin Malatya çekim alanı içinde kalması. Baskil’in Turizm Eylem Planının hazırlanmamış olması. 

Baskil İçin Fırsatlar Örtü altı ve organik tarım için bölge şartlarının müsait olması. İkliminin, toprakların ve kaynaklarının tarım için elverişli olması. Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonları gibi tarihi doğal güzelliklere sahip olması. İlçede, Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun olması. Su ürünleri yetiştiriciliğine verilen destekler. AB fonları ve sübvansiyonlu krediler. Baraj göletlerinde balıkçılık yatırımı yapılabilecek hala yeterince alanın bulunması AB, TÜBİTAK, Kırsal kalkınma, DAP idaresi ve Kalkınma ajansı gibi kurumlardan proje desteği alma imkanının bulunması. İlçede tarihi eserlerin bulunması. Tarihi ve doğal güzelliklerinin olması. İnanç Turizmine müsait yapısının olması. Su sporlarına uygun yerlerinin olması. Bölgenin çok çeşitli kültürlere beşiklik etmiş olması. Tarihi dokusuna zarar verilmeden imara açılabilecek geniş arazisinin bulunması, Yeraltı ve yerüstü kaynakların çokluğu. 

Gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal üretim açısından düşünüldüğünde Baskil’in geliştirilebilme potansiyeli yüksek iklim ve doğal kaynaklara sahip olduğu ve bu sebeple zaten bir bütün olarak alanın içerisinde birçok fırsat barındırdığı söylenebilir. Tarım ve tarıma dayalı sanayi işetmelerinin sayısı bakımından ilimiz hala yeterli gelişme düzeyine ulaşmamış olmakla birlikte, özellikle Kayısı ve bağlı ürünler, su ürünleri işleme, katı ve sıvı yağ bitkisel üretimi, fermente ve salamura ürün üretimi, nişasta ve nişasta mamulleri üretimi, bisküvi, çikolata, kakaolu ürünler üretimi, makarna ve irmik üretimi, hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar, mayonez, sos vb. üretimi gibi alanlar girişimciler için birer fırsat alanı olması. Baskil’in, tarım ve hayvancılık için gerekli olan altyapı ve arazi ve hayvan varlığı ile özellikle orta ölçekli işletmeler için uygun bir yatırım merkezi konumunda olması. İlçede su ürünleri yetiştiriciliği noktasında mevcut potansiyelinin henüz %10 kadarının kullanabildiği düşünüldüğünde, bu alandaki yatırımların gerek ilimiz gerekse yatırımcılar açısından birçok potansiyeli barındırması. Tarıma dayalı sanayinin (meyve sebze kurutma, işleme, meyve suyu, pekmez, pestil, vb.) gelişmesi ile tarımsal gelirin artırılması ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi. Organik ve doğal ürünlere eğilimin çok arttığı günümüzde ilçemizde kirlilik problemi olmayan arazilerde değer katacak sertifikalı üretimlerinin yaygınlaştırılması. Organik tarımsal ve hayvansal ürünlere, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ürünlere artan talep. Turizmde markalaştırılacak yöresel ürünlerin varlığı. Baskil İçin Tehditler “Teşvik Yasası” düzenlemesinde, ilçenin 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaması. İstihdam azlığı ile genç nüfusun göç etmesi, yaşlı nüfusun artması Bilinçsiz sulama nedeni ile su miktarında azalma. 

Tarım ve hayvansal faaliyetlerdeki gider artışı ile tarımdan uzaklaşma (Gübre, tarımsal ilaç, hayvan yemi, elektrik giderleri, yakıt giderleri vb.) Kimyasal maddelerin bilinçsiz kullanılması sonucu, toprak verimliliğinin azalması, bazı hayvan popülasyonların yok olması ve insan sağlığında büyük tehdit oluşturması. Miras yoluyla gecen arazilerin tarımsal faaliyetler için yeterince kullanılamaması. Balıkçılık sektöründe yer alan kamu giderlerinin yükselmesi ve desteklerin yeterince kullanılamaması. Bu sektörde faaliyet gösteren yöre halkının yeterince desteklerden haberdar olmaması Küresel ısınma neticesinde yağışların azalması, buna bağlı olarak baraj ve doğal göllerin su kodlarının düşüşün meydana gelmesi, Taşımacılık sektörünün yeterince gelişmemiş olması Tesislerin kurulması (proje) aşamasında bürokrasinin ağır işleyişi Define arayıcıları Tarihi ve kültürel yapısıyla ilgili akademik çalışmaların yetersiz olması. Tarihi dokuyu yansıtacak vakıf ve derneklerin bulunmaması. Mevcut kültür varlıklarına yönelik koruma, restorasyon ve diğer çalışmaların gerektiği ölçüde yapılmaması ve önem verilmemesi, Özellikle küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi daha makro tehlikeler ve yaratacağı geniş çaplı etkiler çerçevesinde, mevcut doğal kaynakların daha verimli kullanılması, çevre dostu teknolojilere yatırımlarda öncelik verilmesi ve yeşil enerji yatırımlarının artırılması büyük önem arz etmektedir. 

Tarım ve tarıma dayalı tüm alanlarda ilgili yatırımların ve bu yatırımlara verilen desteklerin önündeki en büyük engellerden bir diğerini ise makro-ekonomik tehlike ve tehditlerin oluşturduğu söylenebilir. Bu sebeple tarımsal kalkınmanın öncelenmediği ekonomi politikaları ilgili tüm sektörel alanların önünde duran en büyük tehlikedir. Tarım arazisinin terk edilmesi/amaç dışı kullanımı sektörel tehlikelerin bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Toprak kaynaklarının hızla kirlenmesi ve doğal kaynaklar üzerinde artan baskı Sektörel üretimdeki maliyet artışlarının had safhaya ulaşmış olması alana yapılacak yatırımların önünde büyük bir engel teşkil etmekte, küçük aile işletmeleri açısından da sektörün ekonomik değer yaratma noktasında tercih edilirliğini yok etmesi Ekim ve üretim yapılacak tarla eksikliği, yatırımcıların yönelimini kısıtlamaktadır. Ekonomik olarak yem bitkileri yetiştiriciliği için sulanan arazilerin fazla olmaması Pazarlama sorunları, ticari marka geliştirilememesi artan kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması, Üreticilerin artan maliyetler karşısında pazarlama problemleri ve ürettiklerinin karşılığını alamamaları, Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin yeterli bilgi ve donanım eksiklikleri, Depolama olanakların olmamasından dolayı mevsimsel ürünlerin fiyatlarında oluşan farklardan üreticilerin faydalanamaması. 

Nakliye ve aracılık sektörlerine üreticinin bağımlı olması. İlçe içme suyu probleminin çözüme ulaşamamasının da etkisi ile yöre halkının kente doğru göçe eğilimde olması. Kayısı üreticilerinin yan ürün imalatı ve pazarından yeterli ölçüde yararlanamaması sonucu ürününü çevre illerde değerlendirmek için taşıma maliyetini göze alması ve bu maliyetin her geçen gün artması. Markalaşma için gerekli alt yapının il ve ilçe sınırları içerisinde olmaması sonucu ürünlerin maliyetlerinin yükselmesi (Baskil’de üretilen kayısının büyük bir bölümü tezgahlara Malatya kayısısı olarak gelmektedir). Baskil İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler Baskil Gıda OSB Kurulmalıdır. Fırat Havzası kayısı üretiminin yaklaşık %20 sinin Baskil ilçemizden karşılanmasına karşılık başta ulaşım sorunu ve şehirlerarası güzergah irtibatlarının sağlanmamış olması nedeniyle ilimiz ekonomisine yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. İlk etapta Elazığ Baskil Karayolu bölünmüş yol haline getirilmelidir. Devamında ulaşım başlığındaki ilgili ve bağlantılı projeler hayata geçirilmelidir. Bugün Kayısı ihracatının ilimiz ihracat payı yok denecek düzeydedir. Benzer durum Alabalık üretimi için de söz konusudur ilimizin, ülkemiz toplam alabalık üretimi içerisindeki payı %24 iken toplam ihracat içerisindeki payı % 1 gibi son derece düşük düzeydedir. Kayısı da olduğu gibi Alabalık üretim yerleri için ulaşım sorunu nedeniyle üretim komşu ilimizin ihracatına yönelmektedir. Bu sektörlerdeki tesis sahaları için Keban Ağın arasındaki engebesiz alanlar değerlendirilmelidir. Burada tesisleşme için küçük ölçekli ağırlıklı olarak Alabalık işleme tesislerini bünyesinde barındıracak OSB SAHASI oluşturulmalıdır. E-Ticaret gerçeğinden hareketle bu alana yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Tarım Hayvancılık Gelişim projesine uygun Üretici Birliklerinin Kurulması, bu birliklerin örnek tesis kurarak tanıtım ve pazarlamaya katkı sağlaması. 

Baskil Yem Fabrikasının kurulması. Elazığ Tanıtım Günlerine, KAYISI FESTİVALİ eklenerek tanıtım yapılması, Mera Kanunu ile belirsizlik haline gelmiş sorunların çözülmesi, Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyecek kamu ve özel sektör girişimlerinin oluşturulması. Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik koordinasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin Tarım Yönetişim Ağının tesis edilmesi. Meyve üretiminin (Özellikle Üzüm, Kayısı ve Badem) yüksek miktarda olması sebebiyle, İşleme, Paketleme ve Depolama Entegre (meyve paketleme, kurutma, şıra, pekmez, sirke vb.) Tesislerinin kurulması. Tıbbi Aromatik Bitkiler seçilecek olan 4 pilot alanda ekim yapılması, bitki hakkında bilgiler verilerek sıcak satış yapılması.  Kenevir üretimine başlanması ve desteklenmesi Şehrimizin en değerli buğday türü olan Karakılçık Buğday ekiminin yaygınlaştırılması. Sürdürülebilir bir tarım ve ekonomi için, ilin mevcut sulanabilir arazilerinin kapalı sistem modern sulama sistemi ile kapasitesinin artırılması. İlçemiz, Kayısı üretiminde önemli bir yere sahiptir ve Kayısı üretimi ve kayısı üretimine dayalı sanayiyi geliştirmek için, Valilik, Tarım İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, Fırat Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı ve Elazığ Ticaret odası 

KAYISI NIN KALBİ PROJESİNİN hayata geçirilmesi. Meyve, Sebze, Süs Bitkisi ve Sadır Seraları: İlimizde modern altyapıları olan Sadır,Sebze, Süs Bitkisi, Meyve Fidesi gibi Sera işletmelerin kurulması, Organik ve iyi tarım yapılması. Su kenarlarına yazlık evler yapılarak, köye dönüşlerin özendirilmesi. Tatlı su kaynağı olarak Türkiye'nin deposu olan Fırat nehrinin kiretilmesine müsaade edilmemeli, Fırat havzasında bulunan illerin atık sularının nehire boşaltılması engellenmelidir. Malatya’ya 20 km, Elazığ'a 100 km uzaklıkta olan Baskil köylülerin yatırımları Elazığ’a kaydırılmalıdır. 100 Milyon dolarlık üretme potansiyeline sahip ilçede, Kayısı Entegre tesisleri stratejik öncelik olarak kabul edilerek kurulmalıdır. Aroma ve üretim potansiyeli ile ön plana çıkan ilçenin, Kayısı Pazarı Elazığ’da olmalıdır. Neredeyse her tarlanın altında tarihi eser barındıran Baskil’de, arkeoloji çalışmaları başlatılmalıdır. İpek yolunun geçtiği ilçeye, Elazığ’dan geçen kuzey çevre yolu uzatılarak ilçe şehir entegrasyonu sağlanmalıdır. Kayısı çekirdeği kabuğunun, yakıt olarak kullanılması özendirilmelidir. Hindi üretme çiftlikleri yaygınlaştırılmalı, dağda bilinçsiz avlanma sonucu tarıma zarar veren haşere ile mücadeleye katkı koyulmalıdır. 

Maddi durumu iyi olmayan köylüye arazi kiralaması yapılarak, susuz meyve ağaçları dikilmesi özendirilmelidir. Kapatılan yatılı bölge okulları tekrar açılmalı, çocuklarının eğitimleri nedeniyle köyleri boşaltanların dönüşleri sağlanmalıdır. Haşere mücadelesinde tek tip ilaç kullanılmalı, farklı ilaçların haşere mutasyonuna ve tatlı suların kirlenmesine sebep olması engellenmeli ve tarım uçakları ile mücadeleye destek verilmelidir. Gençlere profesyonel tarım uygulama eğitimleri verilerek üretime çekilmesi sağlanmalıdır.  Baskil ve köylerinde hırsızlık olayları gibi güvenlik zafiyetini engellemek amacı ile köy korucuları, bekçi, orman bekçilerinin sayısı arttırılmalıdır. Arıcılık için özel bir çalışma yapılmalı, Kürecik Radar İstasyonu kurulumu sonrasında yuvaya geri dönüş yapamayan Kraliçe Arılar ile ilgili sinyalizasyon tedbirleri alınmalı, bitki ve ağaç ballarından faydalanma aşamasında bilinçsiz ilaçlamaya çözüm üretilmelidir. Yerleşkesi dağınık olan ilçedeki 112 acil istasyonların sayısı artırılmalıdır. 

Nazaruşagi mahallesi ve Meydancık köyü arazileri arasında bulunan alanda bulunan Altın madeni ile ilgili reel ve bilimsel çalışmalar yapılmalı, doğal yollarla mı, siyanürle mi madencilik yapılacağı halka anlatılmalıdır. Deprem sonrası yıkılan evlerin ve yapılan evlerin problemleri belirlenmeli, ahırı evlerin yapılması sağlanmalı ve acil çözümler üretilmelidir. Urfa da bulunan kral taş mezarları gibi, Baskil odabaşı mahallesinde de bulunan tarihi mirasa sahip çıkılmalıdır. Köy okullarının tekrar açılması sağlanmalı, imam ve öğretmenlerin köyde ikamet etmelerini sağlayacak ödül puan düzenlemeleri yapılarak özendirilmelidir. Baskil merkezde yazın şebeke sularıyla sulama yapıldığı için sık sık sular kesilmektedir. Şalmot deresinde yeraltı barajı yapılarak, sulama suyu olarak kullanılması sağlanmalı, şebeke sularının kesilmesi engellenmelidir. Özellikle Hasan Baba dağı ve yakınındaki dağlara rüzgar gülleri kurularak elektrik enerjisi üretilmelidir. Güneşi en fazla gören ilçe olma özelliği olan Baskil’de, yeni yapılacak evlere devlet destekli güneş enerji panellerinin yapılması özendirilmeli ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmalıdır. Değirmen deresinde akan su, Çırçır Şelalesindeki gibi balık, doğal alabalık yetiştiriciliği desteklenmelidir. Ev kadınlarının ürettiği yöresel ürünlerin patent satış desteği verilmelidir. Festival ve hasat şenlikleri düzenlenmeli. İlçe turizmi açısından büyük bir potansiyel oluşturabilecek Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonlarının çevre düzenlemesi, alt yapı üst yapıları tamamlanmalı, turizm hareketliliği sağlanmalıdır. Baskil Halk Eğitim Merkezi aracığı ile çiftçilik ve meslek edindirme kursları arttırılmalıdır. Alabalık yetiştiriciliği yapan 14 firmanın problemleri dinlenmeli, çözümlerine destek olunmalı, üretim kapasiteleri arttırılmalıdır. Tarihi ve turistik cazibesi bulunan, Höyük ve Katırhan Harabeleri, Kale, Mar AhronManastırı, Körpınar Höyüğü, Tomisa (Kömürhan)Kalesi, Keban Boğazı (Fırat Vadisi) Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonu gibi yerlerin tanıtımı yapılarak, turizm hareketliliği sağlanmalıdır. Baskil kayısısı, Baskil Bulguru gibi coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına destek verilmelidir. Hayvancılık sektöründe verimsiz hayvanlarla geleneksel yöntemler yerine, modern hayvancılık tekniklerinin özendirilmesi sağlanmalıdır. Üreticilerin tarım sigortası hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Seracılık faaliyetinin yaygınlaştırılması özendirilmelidir. 

Konaklama ve sosyal tesis ihtiyacı için yatırımcılar ile görüşmeler sağlanmalıdır. Örtü altı ve organik tarım için üretim özendirilmeli, bölge şartları ve avantajları üreticiye anlatılmalıdır. Tarımda bilinçli sulama konusunda üretici bilgilendirilmeli, azalan su kaynaklarına çözümler üretilmelidir.  Miras yoluyla bölünen ve atıl olarak bekleyen tarım arazileri, tarımsal üretim ve faaliyetlere kazandırılmalıdır. Balıkçılık sektöründe yer alan kamu giderlerinin azaltılması, desteklerin arttırılması ve bu konular ile ilgili halkın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Mevsimsel ürünlerin depolamasını sağlayacak yatırımlar özendirilmeli ve desteklenmelidir. Yerelde yaşayan iş insanları ve Baskilli girişimcilerin ilçelerine yatırım yapması konusunda cesaretlendirilmeli, desteklenmeli, çekingen ve kararsız kalmaları bertaraf edilmelidir. Kaysı Hasadı Festivali düzenlenmeli, ürün pazarlaması bu vesileyle desteklenmelidir. Balık üretim tesisleri sayısı arttırılmalıdır. Keven balı üretiminin yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir. 

Habibuşağı köyündeki Urartu kalesindeki kaya üzerinde bulunan kitabenin müzeye nakledilip teşhirinin sağlanması, kopyasının yerine konulması Arkeolojik alanlarda (Barsıkkale vb.) kaçak kazılara engel olunması, Baraj gölü çevresinin ağaçlandırılması ve suya dayanan eğlence dinlence alanları meydana getirilmesi, kamping alanları düzenlenmesi, Baskil İmikuşağı ve Malatya- Atabey arasında yapılması düşünülen feribot seferlerinin gerçekleştirilmesi. BaskilMuşar Kilisesi, Derviş Abdal Türbesi, Ahmet Yesevi Türbesi ve Teslim Abdal Türbelerini İnanç Turizmine Kazandırılması Baskil-Baskil Çevresinde Yer Alan Kültür Varlıklarını Kapsayan Trekking Güzergahının Belirlenmesi Çevre il ve ilçe güzergahlarına yöneliktren turlarının düzenlenmesi. Ormanların koruma altına alınması sulama imkanlarına kavuşturulması ve ormanlık alanların çoğaltılması. Muhtar evi ve taziye evlerinin yapılması Tarihi yapıların korunup bakımlarının yapılması ve geliştirilmesi. Manevi, ruhani ve tarihi yerlerini gören mekanlarda ailelerin oturabileceği mesire yerlerinin yapılması. Baskil ve çevresine ait inanç turizmi haritasının çıkarılması, Turizm Bakanlığı’nca tescil edilmesi Özellikle yaz aylarında iç ve dış turizme yönelik stant yerlerinin tespit edilerek ev ekonomisi ürünlerinin satışına imkan sağlanması. 
Konaklama amaçlı turistik otel motel ve pansiyonların hizmete açılması Baskil’in İnanç ve Turizm Haritasına çevre ilçelerle birlikte acilen alınması için çalışmalar yapılması. Baskil’de uzun süreli tatil imkanı sağlayabilecek ortamlar oluşturulması Ulusal ve uluslararası tanıtım günleri yapılması. Kültürel şenlikler ve turistlerin ilgisini çekecek turizm günleri düzenlenmesi Tanıtım için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmalıdır İlçede yöresel el sanatlarının canlandırılması, yaygınlaştırılması için kurslar açılması, teşvik edilmesi ve hammadde sağlanması, İlçenin doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi, Turistik bölgelere giden yollar üzerine yol gösterici levhalar konulması, Öncelikle gelişme alanlarında göl kenarlarının ağaçlandırılması, buralarda suya dönük eğlence ve dinlence alanları düzenlenmesi, Çeşitli projeler ile Baraj gölü kıyısında yelken, sörf, yüzme ve kampçılık eğitimini veren izcilik ve gençlik kampları ile spor merkezlen kurulması, Baskil dağ-doğa yürüyüşü güzergahı belirlenmesi. Dijital turizm coğrafi bilgi sistemleri en kısa zamanda yapılmalı Barajlarda olta ile balık avlanma günlerinin düzenlenmesi Organik tarım alanlarının belirlenmesi Baraj sahasında gemi turlarının düzenlenmesi, baraj altında kalmış yerleşimlerin hikayelerinin derlenmesi ve yöresel yemeklerin sunulması bağlamında yaratıcı turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi. Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, Baskil’e yatırım safarisi yaptırılması"


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN