ASKON, Bolat'a Elazığ ile ilgili görüş ve taleplerini iletti 

ASKON Elazığ Şube Başkanı Abdullah Çınar Ticaret Bakanlığına Elazığ İş Dünyasının taleplerinin aktarılması adına bir rapor düzenleyerek ASKON Genel Merkezi aracılığıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ilettiklerini ifade etti. 

PAYLAŞ
Elazığ Detay Haber - Gülşah Altaş

Elazığ İş Dünyasının taleplerini; ASKON Elazığ Şube Başkanı Abdullah Çınar ASKON Genel Merkezi aracılığıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ilettiklerini söyledi. 

RAPORDA NELER YER ALDI 

Raporda; Rekabet gücü yüksek, yüksek katma değerli ve markalı ihracatı odağına alan politikalar temelinde, yeni ihracatçıların oluşturulması, mevcut ihracat pazarlarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi, ihracatta gümrük uygulamalarını ve sınır kapılarından geçiş süreçlerini iyileştirmeye yönelik uygulamalar, ihracatın dijitalleşmesi gibi ülke geneli belirleme ve taleplerin yanı sıra, Elazığ ve çevre illere özel Lojistik Merkezi Kurulması, İhtisas Gümrük Uygulamasının Elazığ OSB’de faaliyete geçirilmesi, 2. Organize Sanayinin (Teknova OSB) tamamlanması, Pertek Köprüsünün yapımı ve Elazığ Turizminin desteklenmesine dair görüş ve talepler yer aldı. 

ÇINAR: TİCARET BAKANIMIZ SAYIN ÖMER BOLAT’A GENEL MERKEZİMİZ ÜZERİNDEN BİR RAPOR HALİNDE İLETTİK 

Abdullah Çınar yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Ankara’da başta ilimizin değerli Milletvekilleri ve hemşehrimiz sayın Mehmet Aktaş olmak üzere bir dizi temaslarda bulunduk. Elazığ’a dair iş dünyasını ve ilimizin ekonomisini doğrudan ilgilendiren talepleri Ticaret Bakanımız sayın Ömer Bolat’a Genel Merkezimiz üzerinden bir rapor halinde ilettik” 

ÇINAR’IN AÇIKLAMALARI 

“Elazığ’da 1. Organize Sanayi Bölgesindeki yer sıkıntısı bölgemizdeki il dışından gelen yatırımcı için büyük handikap taşımakta, cazibe merkezi programı ve 6. Bölge teşviklerinden faydalanılan ve sektörel kümelenmeleri itibarı ile ciddi bir yatırım potansiyeline sahip şehrimizde Organize Sanayi’deki yer problemi şehrimizin yatırımını olumsuz etkilediğini, bu minvalde altyapı süreçleri devam eden 2. OSB ( Teknova OSB ) için gerekli kaynak aktarımını gerçekleştirilerek 2024 yılı itibarı ile faaliyete geçirilmesinin ilimize gelmeyi düşünen potansiyel yatırımcılar açısından elzem olduğunu, Keban Barajının yapılması ile birlikte bölgede karayolları bağlantısı kesilen ve feribot taşımacılığı ile ulaşım sağlanan Elazığ ve Tunceli arasındaki Pertek ilçesine köprü yapımı için gerçekleştirilen girişimler beklenen sonucu henüz getiremediği, Bölgenin beklentisine olumlu cevap vermek ve ulaşımda yaşanan zaman kaybının önüne geçilmesini sağlamak adına uzun yıllardır gündemde yer alan Pertek Köprüsü’nün yapılması ile, Feribot geçişi uzun oluşan uzun kuyrukları ortadan kaldıracağı hem de zaman kaybını gidereceğini en önemlisi ile Karadeniz ile Güneydoğu ve Akdeniz bağlantılı Lojistik bağlantısını sağlayacağı için ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağına dair kanaatlerimizi,  “Başta Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere birçok STK, Hükümet yetkilisi ve siyasi aktörün şehrimiz için defaatle dile getirdikleri Elazığ Lojistik Merkezi projesinin gelinen konjonktürde bölgemiz için elzem bir ihtiyaç halini aldığını ve ilimize bu yatırımın yapılmasının bir gereklilik olduğunu, Amacı itibarı ile gümrük idarelerinin daha disiplinli hale getirilmesi, belli eşyanın gümrük işlemlerinin yapılması yönünde uzmanlaşmaya gidilmesi, özellik arz eden eşyanın bu konuda uzmanlaşmış gümrüklere yönlendirilmesi ve bu konuda gümrük işlemlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi yanında ithal eşyasında aranan zorunlu standartların korunması, kıymet, tarife, menşe yönünden etkin bir denetim yapılmasının sağlanması hedefleyen bir uygulama olarak yürürlükte olan İhtisas Gümrüklerinin, belirli bir ihracat pıotansiyeline sahip Elazığ ilinde de yürürlüğe girmesi, iş dünyasının temsilcileri olarak önemli taleplerimiz arasında olduğunu, Deprem sonrası Bankalar ve Ajanslar üzerinden verilen finansman desteklerinde talepte bulunan deprem bölgesindeki ilgili firmalardan binalarının hasarlı olması önkoşulu, bölgedeki işletmeleri olumsuz olarak etkilediğini, depremin ekonomik ve sosyolojik olarak tüm şehri etkilediğini, sadece binası, şubesi hasarlı olanlar değil topyekün bir şehrin ekonomisi etkileyen bir vaka olduğunu bu nedenle deprem sonrası finansman desteklerinde hasarlılık önkoşulu kaldırılması Bu sebeple  ticareten deprem sonrası Pazar, üretim kabiliyeti ve finansmana erişim olanağını kaybeden firmalar, firma ofisleri hasarsız olduğu için bu desteklerden faydalanamadığını, İlimiz Turizminde sürdürülebilir kalkınma ile kültürel, doğal ve sosyal yapıyı koruyup, gelecekteki gelişmeleri de göz önüne alarak planlar yapılması gerektiğini, turizmin üretim ve hizmet yatırımlarını ve dağılımını en iyi şekilde gerçekleştirecek alt yapının sağlanmasını ve ilimizin ayrıcalıklı hükümlerle desteklenmesi ilimizin ve bölgemizin ekonomisi için mutlak önem arz ettiğini belirttik” ifadelerini kullandı.


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN